Generalforsamling fredag d. 8 marts 2019 i Norgesgade 17

Traditionens tro, bar fanebærer Kurt Olsen fanen ind medens vi sang ”Hil dig vor fane ” Vi har også i år mistet nogle medlemmer der er gået bort. Formanden bad forsamlingen om at rejse sig og mindes disse.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og håbede på en god og saglig debat det er vigtig for bestyrelsen at høre medlemmernes mening. Bestyrelsesmedlem Evy Mathiesen ønskede ikke genvalg. Suppleant Johannes Mulvad ønskede heller ikke genvalg Asker takkede dem begge for deres arbejde for foreningen.

Ny til bestyrelsen blev Anne Marie Hansen valgt, til ny suppleant blev Poul Jensen Valgt. Bagefter blev der serveret smørebrød, øl og vand, småkager og kaffe. Herefter takkede Asger for den gode tilslutning til generalforsamlingen.